5 nguồn năng lượng tái tạo chính trên thế giới

Infographic dưới đây sử dụng dữ liệu từ Lazard, Ember, và các nguồn khác, để đưa ra những thông tin tổng quan về năm dạng năng lượng tái tạo chính đang được sử dụng hiện nay.

0
186

Ngày 20 tháng 6 – Công nghệ tân tiến trên thế giới hiện nay đã có thể khai thác sức mạnh của mặt trời, gió, và nhiệt từ lõi Trái Đất, để biến chúng thành các dạng năng lượng phục vụ cho con người như nhiệt năng, điện năng, và nhiên liệu.

Infographic dưới đây sử dụng dữ liệu từ Lazard, Ember, và các nguồn khác, để đưa ra những thông tin tổng quan về năm dạng năng lượng tái tạo chính đang được sử dụng hiện nay.

5 nguồn năng lượng tại tạo chính trên thế giới
Infographic tổng quan về năm dạng năng lượng tái tạo chính trên thế giới: Nguồn: VisualCapitalist. Thiết kế: energytimes.vn

(Ghi chú: Năng lượng hạt nhân đã được loại ra khỏi tổ hợp các dạng năng lượng tái tạo. Vì dù thường được định nghĩa là một dạng năng lượng bền vững, nhưng về mặt lý thuyết thì năng lượng hạt nhân không thể tái tạo được – do nguồn năng lượng đến từ nguyên liệu uranium là hữu hạn).

Dù không được chú ý nhiều trong thời gian gần đây, nhưng thủy điện hiện đang là nguồn điện tái tạo lớn nhất trên thế giới, theo sau là điện gió và điện mặt trời.

Chi phí năng lượng bình quân (LCOE) được tính bằng cách lấy tổng chi phí trong vòng đời của một nhà máy chia cho tổng sản lượng điện mà nó sản xuất được.

LCOE của điện mặt trời và điện gió hiện đang ở mức gần bằng 1/5 so với LCOE của than đá. Điều đó có nghĩa là, xét về dài hạn, các nhà máy điện gió và điện mặt trời hiện nay đang sản xuất điện rẻ hơn gần 5 lần so với việc xây dựng và vận hành một nhà máy than đá mới.

Bảng dưới đây tổng hợp tỷ trọng sản lượng điện và LCOE của các dạng năng lượng tái tạo (tính đến năm 2021):

Nguồn năng lượng % tổng sản lượng điện năm 2021 LCOE trung bình cho mỗi MWh
Thủy điện 💧 15,3% 64 USD
Điện gió 🌬 6,6% 38 USD
Điện mặt trời ☀️ 3,7% 36 USD
Sinh khối 🌱 2,3% 114 USD
Địa nhiệt ♨️ <1% 75 USD

(theo Visualcapitalist.com)