Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu năm 2021

Hình ảnh dưới mô tả mức độ sử dụng năng lượng mặt trời của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2021.

0
708
Tham khảo: VisualCapitalist

Thế giới đang dần chuyển đổi sang năng lượng tái tạo với tốc độ chóng mặt và năng lượng mặt trời đang dẫn đầu tổ hợp đấy.

Dù nhu cầu năng lượng đã giảm 4,5% trong năm 2020, các công nghệ năng lượng tái tạo vẫn đang cho thấy những tiến bộ đầy hứa hẹn. Năng lượng mặt trời hiện đang dẫn đầu sự phát triển mạnh mẽ toàn diện ấy với 127 gigawatt được lắp đặt vào năm 2020, mức mở rộng công suất thường niên lớn nhất từ trước đến nay.

Nam Dương