Chuyển đổi nhân sự ngành năng lượng sạch năm 2030

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2030 sẽ có khoảng 10,3 triệu việc làm mới được tạo ra trong quá trình chuyển đổi của ngành năng lượng.

0
438

Ngày 28 tháng 3 – Với các cam kết giảm khí thải của nhiều quốc gia và các doanh nghiệp trên thế giới, việc chuyển đổi sang năng lượng sạch dường như là điều tất yếu. Và quá trình chuyển đối đấy chắc chắn sẽ tác động đến thị trường lao động toàn cầu.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2030 sẽ có khoảng 10,3 triệu việc làm mới được tạo ra trong quá trình chuyển đổi của ngành năng lượng và các lĩnh vực liên quan sang các dạng năng lượng sạch.

Hình ảnh dưới đây mô tả số lượng việc làm mới được tạo ra, hoặc mất đi, theo các ngành và lĩnh vực liên quan đến năng lượng ước tính đến năm 2030.

Tham khảo: IEA World Energy Outlook 2021. Thiết kế: energytimes.vn

Các nguồn năng lượng sạch này không chỉ yêu cầu quá trình cập nhật và lắp đặt các trang thiết bị mới, mà còn cần có nguồn nhân lực vận hành và bảo trì máy móc, trang thiết bị. Tuy nhiên, không phải lĩnh vực năng lượng nào cũng có triển vọng tốt trên thị trường nhân sự toàn cầu, điển hình như các năng lượng hóa thạch bao gồm dầu khí và than đá.

Ngoài ra theo IEA, nếu các quốc gia bám sát các cam kết năm 2021 về biến đổi khí hậu và phát thải ròng bằng không, tổng số việc làm mới có thể được tạo ra trong quá trình này sẽ tăng gấp đôi, lên tới 22,7 triệu việc làm.