Infographic: Dự báo sản lượng than đá 2021-2024

Trong thời kỳ mà các nguồn năng lượng ít cacbon đang phải gồng gánh mức độ tiêu thụ ngày một tăng cao trên toàn cầu, han đá đang là nguồn năng lượng giá rẻ lấp đầy khoảng trống cung cầu đó.

0
516

Ngày 3 tháng 3 – Than đá là nguồn nhiên liệu giá rẻ nhất trên thế giới và là thị trường hàng hóa lớn nhất trong hoạt động sản xuất điện.

Tuy nhiên, nguồn năng lượng giá rẻ này lại ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường, với nguồn phát thải khí CO2 lớn nhất trong các loại năng lượng hiện nay.

Bất chấp vết cacbon khổng lồ cho môi trường, tính đến năm 2021, nhu cầu sử dụng than đá vẫn đang ở mức cao. Và khi các nguồn năng lượng ít phát thải cacbon khác đang phải gồng gánh nhu cầu năng lượng tăng cao như hiện nay, than đá đang lấp đầy khoảng trống cung cầu đấy, với mức tiêu thụ than đá toàn cầu tăng 450 triệu tấn, khoảng 6% trong năm 2021.

Biểu đồ dưới đây minh họa những dự báo về thị trường than đá tính đến năm 2024, dự theo dữ liệu cung cấp bởi Cơ quan Năng lượng Toàn Cầu (IEA).

Nguồn: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) / Thiết kế: energytimes.vn

Với cam kết của 15 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, EU được dự báo sẽ là khu vực có mức giảm sản lượng than đá lớn nhất, với 82 triệu tấn, tính đến năm 2024.

Mặt khác, Trung Quốc và Ấn Độ – sản xuất gần 60% tổng sản lượng than đá toàn cầu – dự kiến sẽ tăng hơn 200 triệu tấn/năm. Mức tăng này nhằm đạt đủ nhu cầu đang tăng khủng khiếp ở cả hai quốc gia.

Bảng dưới đây mô tả chi tiết sản lượng than đá của các quốc gia trong năm 2021 và dự báo trong năm 2024:

Quốc gia Sản lượng than đá năm 2021 (triệu tấn) Sản lượng than đá dự báo năm 2024 (triệu tấn) Tỷ trọng toàn cầu dự báo năm 2024 (%) Thay đổi từ 2021–2024 (triệu tấn)
 Trung Quốc 3.925 3.982 50% +57
 Ấn Độ 793 955 12% +162
 Indonesia 576 570 7% -6
 Hoa Kỳ 528 484 6% -44
 Úc 470 477 6% +7
 Nga 429 445 5% +16
 Liên minh Châu Âu 329 247 3% -82
 Các quốc gia khác 839 855 11% +16