Infographic: Tổng quan thị trường xe điện toàn cầu

Châu Âu và Trung Quốc đã dẫn đầu thị trường xe điện trong năm 2020 và 2021, với hơn 80% doanh số bán xe điện hybrid và xe điện chạy pin toàn cầu đều thuộc hai khu vực này.

0
262
Tổng quan thị trường xe điện toàn cầu-01
Infographic: Tổng quan thị trường xe điện toàn cầu. Nguồn: VisualCapitalist. Thiết kế: energytimes.vn

Ngày 16 tháng 5 – Xe điện là một phần quan trọng trong bài toán về một tương lai không phát thải cacbon và thị trường xe điện hiện đang phát triển với tốc độ theo cấp số nhân.

Các quốc gia và chính phủ trên thế giới đang công nhận tầm quan trọng của những phương tiện không phát thải này và do đó đưa chúng vào kế hoạch khử cacbon của họ.

Mặc dù vậy, trong khi một số quốc gia đã vượt xa trong cuộc đua xe điện, những quốc gia khác vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc áp dụng công nghệ này.

Infographic dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về thị trường xe điện toàn cầu.

Tổng quan thị trường xe điện toàn cầu-01
Infographic: Tổng quan thị trường xe điện toàn cầu. Nguồn: VisualCapitalist. Thiết kế: energytimes.vn