Lịch sử tiêu thụ năng lượng toàn cầu

Trong suốt quá trình tiến hóa của loài người, cách mà thế giới tiêu thụ năng lượng mới chỉ có những bước chuyển đổi đáng kể trong vòng 200 năm trở lại đây. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi hàng loạt các phát minh như: động cơ hơi nước, đèn dầu, động cơ đốt trong và việc sử dụng điện trên diện rộng. Sự chuyển đổi từ nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp diễn ra trên toàn cầu đã thúc đẩy các nguồn năng lượng mới được khai thác và sử dụng hiệu quả hơn.

0
450
Lịch sử tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu từ năm 1800 đến 2020. Nguồn: Our World in Data. Thiết kế: Energytimes.vn